Ventilationsteknikker lærling søges!

Ventilationstekniker lærling søges!

Hos Kjellerup Group har du nu muligheden for at blive udlært ventilationstekniker.

Som ventilationstekniker er du ekspert i indeklima, hvor man arbejder med avancerede klimaanlæg og måler og indregulerer luftstrømme, så varme og køling bliver fordelt i de rigtige mængder til de rette steder i store bygninger. Du vil lære at styre ventilations- og klimaanlæg. Du lærer at indregulere indeklimaet, som det skal være i private hjem, institutioner og på kontorer, men det er også dig, der står for, at de store udsugningsanlæg i industrien fungerer optimalt. Ventilationsteknikeren sørger både for opvarmning, afkøling og filtrering af luft, og hjælper kunden med at spare penge ved at ventilere korrekt. Du skal vejlede om forbedring af indeklima og lavt energiforbrug. Som ventilationstekniker får du en alsidig vvs-uddannelse, som gør dig klar til at arbejde selvstændigt sammen med kunderne i private hjem, på byggepladser og på store arbejdspladser Du opnår VENT-certifikat og kølecertifikat kategori II. 

En ventilationstekniker opnår en meget bred kompetenceprofil. Derudover kan lærlingen specialisere sig i valgfrie specialefag af 1 uges varighed. Det er ikke et krav, at virksomheden har arbejdsopgaver inden for de enkelte forretningsområder.

Som færdiguddannet ventilationstekniker kan du: 

  • Installere, reparere og servicere klima- og ventilationsanlæg. 
  • Foretage målinger af indeklima-parametre i forhold til termisk indeklima og lydtrykniveau. 
  • Installere, indregulere, servicere og programmere intelligente styrings- og reguleringsautomatikker på klima og ventilationsanlæg, og udføre funktionskontrol. 
  • Udføre systematisk fejlsøgning, udskifte komponenter og udføre el-teknisk dokumentation for elinstallationer i klima- og ventilationsanlæg. 
  • Vejlede kunder om drift, og vedligeholde og energioptimere på eksisterende klima- og ventilationsanlæg. 
  • Vejlede kunder om godt indeklima, herunder ventilations indflydelse på komfort, trivsel og arbejdsmiljø. 
  • Installere og reparere vvs- og energiinstallationer i forbindelse med ventilationsanlæg. 
  • Planlægge, dimensionere, installere, reparere og servicere vand- og afløbsinstallationer i forbindelse med klima- og ventilationsanlæg. 
  • Tage højde for klima, miljø og bæredygtighed. 
  • Anvende teknisk projektstyring. 
Er du interesseret ?
Så send din ansøgning og dit CV til job@kjellerupvvs.dk. Vi har løbende samtaler. For yderlige spørgsmål kan Lars Skovdal kontaktes på 40 58 12 67